Regler om køb og salg

Her gennemgås de regler man vil støde på som henholdsvis køber og sælger.

Reglerne, der fastlægger nedenstående procedurer fremgår af foreningens vedtægter og af det samlede regelsæt.

Særligt bør man i forbindelse med køb og salg gøre sig bekendt med §§ 13 – 16 i foreningens vedtægter.

Ved tvivlspørgsmål, spørg altid bestyrelsen, enten ved hjælp af kontaktformularen til højre på denne side eller ved fremmøde i kontortiden.

Ønsker man at sælge sin andel, skal man:

  1. Udfylde og aflevere en udtrædelsesblanket (fås på kontoret i kontortiden),
  2. Aftale og få udfærdiget en besigtigelsesrapport (kontakt Lejlighedsvurdering). Der skal desuden udarbejdes vvs-tjek og el-tjek. Kontakt foreningens håndværkere herom. Af besigtigelsesrapporten fremgår tillæg/fradrag,
  3. Have lejligheden fremvist til de interesserede, der står på foreningens ventelister

Efter fremvisningen kommer eventuelt interesserede med bud.

Hvis man ikke får lejligheden solgt i denne forbindelse kan man sende den videre til en ejendomsmægler eller man kan vælge selv at sælge den. Både Boliga og Robin Hus tilbyder selvsalgs-modeller.

ABF har indgået en aftale med Boliga, der indebærer at man som sælger får 20 % rabatBoliga Selvsalg. A/B Vanløsegaard er medlem af ABF.

Man skal være opmærksom på at de obligatoriske første trin (1-3 ovenfor) godt kan tage “lang tid”.

Ved salg:

Vores systemer kan kun håndtere salg pr. 1 eller 15 i måneden. Hvis du gerne vil overdrage lejligheden på en anden dato, er dette efter aftale med køber. Vores overdragelsesaftaler oprettes kun med udgangspunkt i disse datoer.

Når du har fundet en køber til lejligheden, skal denne indsætte købesummen på foreningens konto (4183-11280277). Foreningen skal have modtaget købesummen, før overdragelse / overtagelse kan finde sted.

Da der er omkostninger forbundet med overdragelse af lejligheder, pålægges køber og sælger hver især altid 7.000 kr., som skal dække vurderingsrapport, syn og øvrige omkostninger. Dette er standardprocedure ved alle køb og salg.

Vær derfor opmærksom på, at den pris du aftaler med køber indeholder de 7.000 kr.

Hvis overdragelsen finder sted midt i måneden, skal køber og sælger indbyrdes aftale, hvordan boligafgiften betales. Den indbetalte købesum fra køber må ikke indeholde boligafgiften, da denne skal afregnes med vores administrator Nemt AB. Køber vil få tilsendt et girokort til indbetaling af boligafgift i den måned, lejligheden overtages. Bestyrelsen vil gerne henstille til, at der ikke afregnes på andre måder end dette grundet administrative årsager.

Når lejligheden er overtaget, bliver provenuet afregnet til sælger maksimalt 21 dage efter overtagelsesdatoen jf. foreningens vedtægter.

Ved afregning fratrækkes 7.000 kr. (salg af lejlighed), evt. huslejerestance samt et fastsat varmebidrag på 400 kr./måned i den periode i indeværende år, andelshaver har beboet lejligheden. Den fraflyttende andelshaver vil ved årsopgørelse af varmeregnskabet få tilbagebetalt det tilbageholdte varmebidrag.

Overdragelse af lejligheden:

Når lejligheden er solgt, indkalder Bestyrelsen til overdragelsesmøde på foreningens kontor.

Ved overdragelse af lejligheden underskrives en købsaftale og en boligafgiftskontrakt. Efterfølgende vil andelshaver/e få sit andelsbevis udleveret hurtigst muligt efter overdragelsen.

Hvis lejligheden er solgt via mægler, er den interne overdragelse ikke et krav før lejligheden overtages. Vi inviterer dog nye andelshavere forbi kontoret alligevel, så vi kan fortælle om foreningen, udlevere andelsbevis og give en rundvisning.