Generalforsamling

Mindst en gang om året indkaldes til generalforsamling i foreningen, jvf. § 23 i foreningens vedtægter. Derudover kan der indkaldes til ekstraordinære generalforsamlinger, såfremt det skyndes nødvendigt.

Materialet er samlet på denne side; typisk årsrapporter og referater:

2018:

17.4.2017:
Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 17. april 2018 i Kulturstationen Vanløse. 

2017:

26.4.2017:
Den ordinære generalforsamling blev afholdt onsdag den 26. april 2017 i Kulturstationen Vanløse (Heerupsalen).
Andelskroneværdien blev vedtaget som 800,81 kr.
Som kasserer blev genvalgt Morten Vest Hansen. Til bestyrelsen blev valgt Henrik Hansen (genvalg) og Uffe Lykkebak Poulsen. Som suppleanter blev valgt Jo Fjeldsted-Holm Lundsgaard og Susi Rosentjørn. Som foreningens revisor blev genvalgt Deloitte.
 

2016:

13.10.2016:
Der blev afholdt en ekstraordinær generalforsamling torsdag den 13. oktober 2016 i Miljøkælderen. Det blev vedtaget at omlægge foreningens adragsfrie FlexLån® F10K til et fastforrentet kontantlån med afdrag og stort set samme ydelse som hidtil. Forslaget indebærer altså ikke at der ændres på foreningens budget eller boligafgiften.

28.4.2016:
Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 28. april 2016 i Kulturstationen Vanløse (Heerupsalen).
Andelskroneværdien blev vedtaget som 760,11 kr.
Som ny formand i A/B Vanløsegaard blev valgt Jakob Espensen. Til bestyrelsen blev valgt afgående formand Tom Petersen, næstformand René Johansen, Henrik Hansen og Annette Schang. Som suppleanter blev valgt Susi Rosentjørn og Lars Bøgel. Der var 56 stemmeberettigede. Forslagene 1-6 og 8-9 blev vedtaget, mens forslag 7 om huskatte blev nedstemt.

2015:

En ekstraordinær generalforsamling blev afholdt tirsdag den 25. august i Kulturstationen Vanløse (Heerupsalen).
Det blev hér vedtaget at gennemføre en udskiftning af foreningens hovedtrappevinduer:

Øvrige dokumenter:

Nye vinduer til foreningens hovedtrappeopgange blev diskuteret på generalforsamlingen i 2014.
Udskiftning af vinduerne blev anbefalet i

Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 30. april 2015 i Kulturstationen Vanløse (Heerupsalen).
Andelskroneværdien blev vedtaget som 738,49 kr.

 

2014:

Den ordinære generalforsamling blev afholdt onsdag den 30. april i Kulturstationen Vanløse (Heerupsalen). Andelskroneværdien blev vedtaget som 593,91 kr.
Referat ordinær generalforsamling, den 30. april 2014
Beretning for året 2013
Korrigeret Årsrapport 2013

 

2013:

Ekstraordinær generalforsamling blev afholdt torsdag den 17. oktober i Miljøkælderen i Vanløsegaard. Kasserer Denis Ljungbeck valgte at trække sig og træde ud af bestyrelsen. Som ny kasserer blev valgt Gritt Jakobsen.

Den ordinære generalforsamling blev afholdt tirsdag den 23. april i Kulturstationen Vanløse (Kvansalen). Andelskroneværdien blev vedtaget som 496,73 kr.

 

Tidligere årsrapporter og referater fra generalforsamlinger:

2011-12:

2010-11:

2009-10:

Ældre dokumenter kan udleveres på given foranledning.