Kontortider

Der er åbent på kontoret i lige uger på tirsdage mellem kl. 18 og 19:
UgeDato
4827. november
5011. december
52 25. december
Kontoret holder lukket mellem jul og nytår

 

Bestilling af nøglebrikker og skilte:

Det koster henholdsvis 80 kroner for en nøglebrik og 300 kroner for et sæt skilte. Indsæt det korrekte beløb på konto: 4183-11280277  med angivelse af andelsnummer, navn, adresse og antal brikker / antal skilte.
Send gerne betalingskvittering til bestyrelsen på kontoret@vg.dk med angivelse af andelsnummer, navn, adresse, telefonnummer og antal brikker der er betalt for.

  • Ved bestilling af skilte: Husk at skrive i din mail præcis hvilke/t navn/e, der skal stå på de nye skilte.

Akuttelefon:

Bestyrelsen har to akuttelefoner, der kan kan bruges, når der er akutte problemer.

Akutte problemer er fx: oversvømmelse som følge af skybrud (det haster for foreningen). Men ikke: jeg har ventet længe på noget (det haster for mig).

Akuttelefonnumrene er: 2084 4852 og 2512 5640.

For ikke-akutte henvendelser henvises til at sende bestyrelsen en mail, smide en seddel i brevsprækken i nr 92  eller ringe på den almindelige telefon (3874 4852).

Salg af lejlighed

Skal man sælge sin lejlighed er første trin at andelshaver/e møder op i kontortiden og udfylder en udtrædelsesblanket. Er der flere navne på andelsbeviset, skal der fremvises dokumentation (fuldmagt med fotokopi af kørekort, fx). De næste trin i salgsprocessen er beskrevet andetsteds.

Betaling af regninger

Fakturaer bedes sendt til faktura@nemt-ab.dk med emnefeltet “8003 Vanløsegaard – nn”, hvor “nn” er fx VVS, murer e.l..

Send maksimalt en faktura pr mail. Fakturaen skal være i PDF-format.