Kontortider

Der er åbent på kontoret i lige uger på tirsdage mellem kl. 18 og 19:
UgeDato
2625. juni
Kontoret holder sommerferie-lukket i juli måned
289. juli
3023. juli
326. august
3420. august
363. september
3817. september
401. oktober
4215. oktober
4429. oktober
4612. november
4826. november
5010. december
5117. december
52 25. december
Kontoret holder lukket mellem jul og nytår

 

Bestilling af nøglebrikker og skilte:

Det koster henholdsvis 80 kroner for en nøglebrik og 300 kroner for et sæt skilte. Indsæt det korrekte beløb på konto: 4183-11280277  med angivelse af andelsnummer, navn, adresse og antal brikker / antal skilte.
Send gerne betalingskvittering til bestyrelsen på kontoret@vg.dk med angivelse af andelsnummer, navn, adresse, telefonnummer og antal brikker der er betalt for.

  • Ved bestilling af skilte: Husk at skrive i din mail præcis hvilke/t navn/e, der skal stå på de nye skilte.

Akuttelefon:

Bestyrelsen har to akuttelefoner, der kan kan bruges, når der er akutte problemer.

Akutte problemer er fx: oversvømmelse som følge af skybrud (det haster for foreningen). Men ikke: jeg har ventet længe på noget (det haster for mig).

Akuttelefonnumrene er: 2084 4852 og 2512 5640.

For ikke-akutte henvendelser henvises til at sende bestyrelsen en mail, smide en seddel i brevsprækken i nr 92  eller ringe på den almindelige telefon (3874 4852).

Salg af lejlighed

Skal man sælge sin lejlighed er første trin at andelshaver/e møder op i kontortiden og udfylder en udtrædelsesblanket. Er der flere navne på andelsbeviset, skal der fremvises dokumentation (fuldmagt med fotokopi af kørekort, fx). De næste trin i salgsprocessen er beskrevet andetsteds.

Betaling af regninger

Fakturaer bedes sendt til faktura@nemt-ab.dk med emnefeltet “8003 Vanløsegaard – nn”, hvor “nn” er fx VVS, murer e.l..

Send maksimalt en faktura pr mail. Fakturaen skal være i PDF-format.