Kontortider

Der er åbent på kontoret i lige uger på tirsdage mellem kl. 18 og 19:
UgeDato
Kontoret holder sommerferie-lukket i juli måned
441. november
4615. november
4829. november
5013. december
52 27. december
Kontoret holder lukket mellem jul og nytår

 

Bestilling af nøgler og skilte:

Det koster henholdsvis 240 kroner for en nøgle og 300 kroner for et sæt skilte. Indsæt det korrekte beløb på konto: 4183-11280277  med angivelse af andelsnummer, navn, adresse og antal nøgler / antal skilte.

  • Ved bestilling af skilte: Husk at skrive i din mail præcis hvilke/t navn/e, der skal stå på de nye skilte.
  • Ved bestilling af nøgler: Husk at skrive nøglens nummer i din mail, dvs det bogstav efterfulgt af tre cifre, der står på nøglen (og et bogstav, hvis der er et), for eksempel B129A.

Nøgle foto 2Nøgle foto 1

Hvis du ikke kan se nummeret, så tag nøglen med ned i kontortiden. Pengene skal dog stadig overføres på ovenstående bankkonto.

e Når pengene er indbetalt, så send for en sikkerheds skyld en mail til bestyrelsen (kontoret@vg.dk), så bestiller vi nøgler / skilte og lægger dem i postkassen når de kommer.

Akuttelefon:

Bestyrelsen har to akuttelefoner, der kan kan bruges, når der er akutte problemer.

Akutte problemer er fx: oversvømmelse som følge af skybrud (det haster for foreningen). Men ikke: jeg har ventet længe på noget (det haster for mig).

Akuttelefonnumrene er: 2084 4852 og 2512 5640.

For ikke-akutte henvendelser henvises til at sende bestyrelsen en mail, smide en seddel i brevsprækken i nr 92  eller ringe på den almindelige telefon (3874 4852).

Salg af lejlighed

Skal man sælge sin lejlighed er første trin at andelshaver/e møder op i kontortiden og udfylder en udtrædelsesblanket. Er der flere navne på andelsbeviset, skal der fremvises dokumentation (fuldmagt med fotokopi af kørekort, fx). De næste trin i salgsprocessen er beskrevet andetsteds.

Betaling af regninger

Fakturaer bedes sendt til faktura@nemt-ab.dk med emnefeltet “8003 Vanløsegaard – nn”, hvor “nn” er fx VVS, murer e.l..

Send maksimalt en faktura pr mail. Fakturaen skal være i PDF-format.