Kontortider

Der er åbent på kontoret i lige uger på tirsdage mellem kl. 18 og 19:
UgeDato
29. januar
423. januar
66. februar
820. februar
106. marts
1220. marts
143. april
1617. april
181. maj
2015. maj
2229. maj
2412. juni
2626. juni
Kontoret holder sommerferie-lukket i juli måned
2810. juli
3024. juli
327. august
3421. august
364. september
3818. september
402. oktober
4216. oktober
4430. oktober
463. november
4827. november
5011. december
52 29. december
Kontoret holder lukket mellem jul og nytår

 

Bestilling af nøgler og skilte:

Det koster henholdsvis 240 kroner for en nøgle og 300 kroner for et sæt skilte. Indsæt det korrekte beløb på konto: 4183-11280277  med angivelse af andelsnummer, navn, adresse og antal nøgler / antal skilte.

  • Ved bestilling af skilte: Husk at skrive i din mail præcis hvilke/t navn/e, der skal stå på de nye skilte.
  • Ved bestilling af nøgler: Husk at skrive nøglens nummer i din mail, dvs det bogstav efterfulgt af tre cifre, der står på nøglen (og et bogstav, hvis der er et), for eksempel B129A.

Nøgle foto 2Nøgle foto 1

Hvis du ikke kan se nummeret, så tag nøglen med ned i kontortiden. Pengene skal dog stadig overføres på ovenstående bankkonto.

e Når pengene er indbetalt, så send for en sikkerheds skyld en mail til bestyrelsen (kontoret@vg.dk), så bestiller vi nøgler / skilte og lægger dem i postkassen når de kommer.

Akuttelefon:

Bestyrelsen har to akuttelefoner, der kan kan bruges, når der er akutte problemer.

Akutte problemer er fx: oversvømmelse som følge af skybrud (det haster for foreningen). Men ikke: jeg har ventet længe på noget (det haster for mig).

Akuttelefonnumrene er: 2084 4852 og 2512 5640.

For ikke-akutte henvendelser henvises til at sende bestyrelsen en mail, smide en seddel i brevsprækken i nr 92  eller ringe på den almindelige telefon (3874 4852).

Salg af lejlighed

Skal man sælge sin lejlighed er første trin at andelshaver/e møder op i kontortiden og udfylder en udtrædelsesblanket. Er der flere navne på andelsbeviset, skal der fremvises dokumentation (fuldmagt med fotokopi af kørekort, fx). De næste trin i salgsprocessen er beskrevet andetsteds.

Betaling af regninger

Fakturaer bedes sendt til faktura@nemt-ab.dk med emnefeltet “8003 Vanløsegaard – nn”, hvor “nn” er fx VVS, murer e.l..

Send maksimalt en faktura pr mail. Fakturaen skal være i PDF-format.