Bestyrelsen

A/B Vanløsegaard er delvist selvadministrerende. Det vil sige, at bestyrelsen varetager alt foreningens administrative arbejde, både for så vidt angår økonomi og drift. Bogføring, regningsbetaling og køb og salg af andele varetages af Nemt-AB.

Af vedtægterne fremgår blandt andet, at generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger.

Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær, 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

Suppleanterne har som hovedregel ingen faste arbejdsopgaver, men kan dog godt påtage sig sådanne.

Bestyrelsen mødes ca. hver anden uge til informationsudveksling og til bestyrelsesmøde.

Der holdes kontortid hver anden tirsdag i lige uger mellem kl. 18.00 og kl. 19.00 for beboerne samt andre interesserede på foreningens kontor på Jernbane Allé 92

Se kontortider og øvrige kontaktmuligheder til højre på denne side.

 

Bestyrelsen 2017-2018:

TitelNavnPå valg 
FormandJakob Espensen2018
KassererMorten Vest Hansen2017
NæstformandHenrik Hansen2017
SekretærAnnette Schang2018
BestyrelsesmedlemRené Johansen2018
Kritisk revisorDenis Ljungbeck2018
Kritisk revisorsuppleantLine Specht2017
Bestyrelsen som den ser ud efter foreningens ordinære generalforsamling april 2017 og efterfølgende konstituering og Tom Pedersens udtræden af bestyrelsen.