Bestyrelsen

A/B Vanløsegaard er delvist selvadministrerende. Det vil sige, at bestyrelsen varetager alt foreningens administrative arbejde, både for så vidt angår økonomi og drift. Bogføring, regningsbetaling og køb og salg af andele varetages af Nemt-AB.

Af vedtægterne fremgår blandt andet, at generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger.

Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær, 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

Suppleanterne har som hovedregel ingen faste arbejdsopgaver, men kan dog godt påtage sig sådanne.

Bestyrelsen mødes ca. hver anden uge til informationsudveksling og til bestyrelsesmøde.

Der holdes kontortid hver anden tirsdag i lige uger mellem kl. 18.00 og kl. 19.00 for beboerne samt andre interesserede på foreningens kontor på Jernbane Allé 92

Se kontortider og øvrige kontaktmuligheder til højre på denne side.

 

Bestyrelsen 2019-2020:

Bestyrelsen som den ser ud efter foreningens ordinære generalforsamling 29. april 2019 og bestyrelsens efterfølgende konstituering 30. april 2019:
TitelNavnPå valg 
FormandJakob Espensen2020
KassererMicky Sørensen2021
NæstformandHenrik Hansen2021
SekretærAnnette Schang2020
BestyrelsesmedlemRené Johansen2020
BestyrelsesmedlemMarie Kragh Elmøe2021
BestyrelsesmedlemAnita Halle2020.
SuppleantLisa Rønn Hende2020.
Anden suppleantSabine Kleinbeck 2020.
Kritisk revisorDenis Ljungbeck2020
Kritisk revisorsuppleantLine Specht2020