Mere om affald

Diverse links til Københavns Kommunes information om affald:

Øget sortering i etageejendomme i København:

Screenshot of www.kk.dk

Nærmeste genbrugsstation:

Screenshot of www.kk.dk