Mere om affald

Diverse links til Københavns Kommunes information om affald:

Øget sortering i etageejendomme i København:

http://www.kk.dk/da/borger/bolig/affald/indretning-med-plads-til-affald/oeget-sortering

Nærmeste genbrugsstation:

http://www.kk.dk/da/borger/bolig/affald/genbrugsstationer/bispeengen-genbrugsstation