Affald

Man kan danne sig overblik over de forskellige containeres placering – i hver sin ende af gården (og næste planlagte tømning) ved at kigge på Københavns Kommunes hjemmeside:


Screenshot of www.nemaffaldsservice.kk.dk
 
Den tunge trafik med lastbil i gården er desværre den pris vi betaler for det gode det er at have fri adgang til storskraldscontainere. På flere generalforsamlinger har det været tilkendegivet at andelshaverne ønsker at bibeholde dette gode inklusive de gener det medfører ved tøming.
 
For affald, der ikke er brændbart og som ikke passer til de opstillede beholdere mv, henvises til genbrugsstationerne:
Den nærmeste genbrugsstation i forhold til Vanløsegaard er Bispeengen Genbrugsstation:
 
Kort over nærmeste genbrugsstation ...

Mere om affald i Københavns Kommune