Det varme vand

Bestyrelsen er i gang med at planlægge en større gennemgang og udbedring af vores systemer for henholdsvis varme og varmt vand. I den forbindelse vil det hjælpe os til at danne et overblik over problemernes udbredelse og omfang, hvis man vil sende en mail, hvor man kort beskriver, hvor man bor og hvad problemet er.

Det er, som antydet, en større omgang, og vi kan ikke love individuel behandling af hver enkelt henvendelse. Men forhåbentlig kan man medvirke til at vi fremover får et væsentligt bedre fungerende system.

e Send bestyrelsen en mail, hvis du oplever problemer med VARMEN

e Send bestyrelsen en mail, hvis du oplever problemer med DET VARME VAND

Morten Vest Hansen Kasserer, webmaster og webredaktør