VVS-installationer

VVS installationer skal være lovlige. Det vil sige at arbejder udført på vand og afløbsinstallationer, skal være udført af autoriseret VVS-installatør. Dette gælder rørføring, udskiftning af haner, opsætning af maskiner direkte til forsyningsledningerne, brusekabiner, etablering af gulvafløb i badeværelse, samt alle former for gasinstallationer, herunder nedtagning af disse.

Såfremt der ikke foreligger regninger for udførte ændringer i gas og vandinstallationen, kan køber kræve en skriftlig erklæring for installationens lovlighed fra en autoriseret VVS-installatør.

Ved installation af maskiner i rum uden gulvafløb, skal disse opstilles på godkendt vandtæt underlag, såfremt de ikke er forsynet med vandafbryder.

Tappehaner skal fjernes eller afproppes når maskininstallationer fjernes, såfremt der ikke er gulvafløb i rummet.

Ovenstående kan kun ske efter tilladelse fra bestyrelsen.