Vinduesspecifikationer

De minimumskrav, der skal opfyldes for nye vinduer, beskrives i foreningens vinduesspecifikationer.

Specifikationerne er udarbejdet af Ejner Larsen, Niras, rådgivende ingeniør på både den facaderenovering i 2003-09, hvor mange vinduer og på projektet 2015-16, hvor foreningens vinduer på opgangstrapperne blev udskiftet. I begge disse projekter havde andelshaverne mulighed for at tilkøbe udskiftning af deres gamle vinduer med moderne termovinduer.

For de vinduer, der blev udskiftet i forbindelse med projektet i 2015-16, og for fremtidige vinduer vil det selvfølgelig være de nye specifikationer, der gælder. Når de foreligger vil de fremgå af denne side.

Specifikationerne anses som minimumskrav til vinduer, hvor andelshaverne selv udskifter. Beboere, der udskifter vinduer til nye, der ikke opfylder disse specifikationer, kan ikke forvente sådanne betalt ved salg af lejligheden – i særlige tilfælde kan foreningen kræve udførte vinduer genudskiftet til forsvarlige.

Når man selv har forestået udskiftning af vinduer og ønsker disse godskrevet i forbindelse med salg af lejligheden, må man også gøre sig klart at den fulde vedligeholdelse af disse påhviler en selv – også den udvendige vedligeholdelse.

Hent de ‘gamle’ vinduesspecifikationer som PDF

De i det gamle dokument omtalte tegninger

Tegninger:

V910 V911 V912 V913 V914 V915 V916 V917
V920 V921 V922 V923 V924 V925 V926 V927 V928 V929
V930 V931 V932 V933 V934 V935 V936

Alle tegninger samlet i eet PDF-dokument.