Vægge

Vægge skal bestå af et fast og brandsikkert, uforgængeligt materiale, for eksempel skillevægge beklædt med gipsplader, eller pudset.

Gipsvægge kræves normalt opsat med stål, fyldt med isoleringsmateriale, enten rockwool eller glasuld, derefter beklædt med gipsplader efter bygningsmyndighedernes anvisning.

Beklædning af vægge kan f.eks. være med glasvæv, fliser, hvilket kan være en forbedring.

Flytning, opsætning eller fjernelse af skillevægge kræver normalt tilladelse fra bygningsmyndighederne eller i det mindste anmeldelse af dette.  Husk at orientere bestyrelse og myndigheder inden igangsætning af arbejdet.

Der er sket store skader på ejendomme fordi en ukyndig har fjernet en bærende skillevæg. Søg derfor altid tilladelse til dette gennem sagkyndig.

Udføres et sådan arbejde uden at  man har de fornødne tilladelser kan man blive pålagt erstatning.

Hovedlinier:

  • Overflader skal være ubrandbare (gips, puds, mursten o.a.)
  • Vægetableringer og fjernelser skal være godkendte af bygningsmyndighederne.
  • Fjernelser af gamle vægge giver ofte anledning til gener uagtet det kun er trævægge som ikke er værende! Fjernes et skillerum mellem 2 stuer i stueetagen ser vi ofte revner i ovenstående etagers vægge selv om alle er af træ!
  • Nye vægge må ikke være murede, medmindre disse stilles på eksisterende murede vægge eller andet godt stift underlag.

Bestyrelsen eller foreningens rådgivende ingeniør tager intet ansvar for at ovenstående til enhver tid overholder bygningsmyndighedernes krav.