Lofter

Der kræves altid tilladelse fra bygningsmyndighederne hvis lofter sænkes til under 250 cm fra gulv.

Lofter skal være lovlige. De må ikke sænkes til lavere end 210 cm uden dispensation.  Lofter skal være pudsede eller beklædt med godkendte gipsplader (eller anden beklædning der er ubrandbar = godkendt).

Trælofter kan i særlige tilfælde godkendes, såfremt man kan dokumentere at disse af et autoriseret firma er behandlet med brandhæmmende imprægnering og såfremt ibrugtagningstilladelse er givet fra kommunens byggemyndighed.

Lofter beklædt med masonit, det vil sige hård træplade, er ikke lovlige. Celotexplader der er lavet af træfiber er heller ikke lovlige.

Man bør som køber eller sælger af en andelslejlighed sørge for at lofterne er lovlige ved overdragelsen. En køber eller foreningen kan kræve at beklædning på lofter er lovlige, og at sælger (andelshaveren) sørger for dette. Der kan endvidere kræves et nedslag i købesummen, for at overtage lovliggørelsen.

Pas især på elinstallationerne. Udførelse af forsænkede lofter kræver næsten altid helt nye installationeri rummet. Kontakt en elinstallatør inden I starter arbejderne.

Hovedlinier:

  • Overflader / beklædninger skal være ubrændbare (klasse 1 – i godkendte tykkelser).
  • Alle materialer skal være klasse A (svarer til uantændelige).
  • Et loft kaldes “nedhængt” hvis det er en konstruktion som er sænket mere end 40 cm eller hvor det overliggende hulrum er større end 1 m3.
  • Der kræves byggetilladelse til alle typer af lofter / loftsbeklædninger.
  • Husk intet loft uden ændring af elinstallationer / lampeudtag udført af elinstallatør med tilhørende faktura / erklæring.
  • Let demonterbare lofter (stål T skinner med gips eller Rockwool plader og lignende) skal også have godkendelse fra kommunen, men kræver ikke ændring af elinstallationer.

Bestyrelsen og foreningens rådgivende ingeniør tager intet ansvar for at ovenstående til enhver tid overholder bygningsmyndighedernes krav.