Køkken

Køkkeninstallationer skal altid være lovlige.

Mange ombygger køkken med nye elementer, nyt gulv, nyt loft, skjult rørføring, køleskab, vaskemaskine,gas-el-komfur og så videre.

Eventuel udvidelse af køkken, ved f.eks. nedrivning af vægge, sænkning af lofter, kræver bestyrelsens godkendelse. Udfyld dette skema og aflever det til bestyrelsen i en kontortid – eller send det som mail. Senere skal der indhentes byggetilladelse fra kommunen.

El- og gasinstallationer må kun ændres af autoriserede installatører. Man skal være opmærksom på at gasrør ikke må skjules i lofter.

Der skal være mulighed for at kunne komme til at udskifte rør, der er skjulte.

Ved opsætning af emhætte skal der foreligge tilladelse fra bestyrelsen, da den skal tilsluttes vores fællesudluftning. Bestyrelsen henviser til lovlige modeller.

Afløbsinstallationerne skal være tætte, haner må ikke dryppe.

Se altid efter eventuel råd under køkkenvasken.

Udskiftning af køkken er generelt en forbedring der afskrives over 10-20 år, alt efter kvaliteten af køkkenet.

Det er tilladt selv at fortage udskiftning af køkken, herunder nedrivning af vægge, og man er berettiget til at få dækket værdien af eget arbejde som en del af anskaffelsessummen for køkkenet.

Læs mere om kommunale byggetilladelser og link til ansøgningsdokumenter.