El-installationer

For byg-selv arbejde i Vanløsegaard gælder en række bindende vejledninger. Hér er de gældende regler om el-installationer:

El-attest ved salg af andel

 

Fra Beboerorientering november 2005:

Proceduren er, at ved vurdering af lejligheder til salg, udført af Ejnar Larsen, gennemføres samtidig et el-gennemsyn af lejligheden af foreningens elektriker Erik Petersen. Såfremt der findes fejl og mangler, vil Erik Petersen oplyse en pris for udbedringen af disse. Herefter er det op til andelshaverne at acceptere tilbudet eller selv få arbejdet udført. Får andelshavere selv udført arbejdet, skal foreningens elektriker efterfølgende ud og godkende arbejdet, hvilket medfører en merpris for andelshaverne.

Generelt om elektriske installationer

Det er tilladt selv at udskifte elkontakter, tilslutte lamper til faste lampesteder.

Det er ikke tilladt selv at udskifte fast el-installation, såsom kabler, måler målerramme, HFI-relæ, uden at arbejdet følges og vejledes, og til sidst skriftligt godkendes af en autoriseret el-installatør.

Såfremt dette forhold ikke er i orden, og man har mistanke om at der har været foretaget indgreb i el-installationerne af en ikke-autoriseret person, bør man kræve af sælger, at der forevises en erklæring fra en autoriseret elinstallatør om installationens lovlighed.

Sælger af lejligheden har pligt til at dokumentere installationers lovlighed ved erklæring fra en autoriseret person, såfremt foreningen kræver dette.