Byggetilladelser (køkken og bad)

Større ændringer som flytning af køkken og bad til nye lokaler kræver kommunens tilladelse.

Hvis du blot renoverer eller udskifter elementer, kræver det ikke tilladelse fra kommunen, men hvor der er tale om renovation skal foreningen formentlig føre tilsyn. Så hvis du fx skal skifte en vaskemaskine behøver du ikke søge, skal der derimod etableres vaskemaskine, hvor der ikke før har været en, skal du kontakte foreningen.

Ved etablering af nyt skal man begynde med at aflevere en udfyldt byggeansøgning, hvori det beskrives hvilke arbejder man gerne vil udføre, til bestyrelsen.
Vær opmærksom på foreningens regler kan være mere omfattende end kommunens. Så udover at have en byggetilladelse fra kommunen skal man følge foreningens regler som de fremgår af vejledningerne for fx køkken og bad.

Læs mere om kommunale byggetilladelser og link til ansøgningsdokumenter (køkken og bad).