Byggegener

Gener overfor underboen i forbindelse med etablering af badeværelse skal være mindst mulige, ligesom bygherren skal retablere lofter og lignende uden omkostninger for underboen.

Generelt må en andelshaver som ombygger sin lejlighed (bygherren), hæfte for de ulemper han eller hun påfører sin nabo, herunder skader der følger af ombygningen.

En andelshaver skal ikke tåle at arbejder der medfører ændringer i sin lejlighed, bliver udført af ikke faglærte eller autoriserede personer.  Det vil sige at man kan kræve at arbejder udføres af firmaer til hvem man kan rejse krav om erstatning såfremt arbejderne ikke bliver udført forsvarligt.