Andelskronen

Andelskronen vedtages årligt ved foreningens generalforsamling.

Dokumenterne til generalforsamlinger finder man på siden Generalforsamling.

Nedenfor opsamles den historiske udvikling af andelskronen (siden cirka 1990). Hvis den aktuelle andelskrone ikke fremgr nedenfor, så fremgår den af siden Generalforsamling.

2019:

Andelskroneværdien blev i Årsrapport 2018 opgjort til 993,59 kroner pr andelskrone, hvilket blev vedtaget af generalforsamlingen den 29. april 2019.

Beregningen af andelskronen fremgår af Årsrapportens note 19. “Beregning af andelsværdi”, hvor andelenes værdi (Reguleret egenkapital) er 176.434.862 kr. og andelsindskud er 177.574 kr. Deles disse tal fremkommer en “værdi pr. andelskrone” (andelskrone) på 993,59 kr.

Andelsprisen og maksimal salgsværdi

Den maksimale pris en andel må sælges for er andelsprisen plus/minus forbedringer & fradrag.

Andelsprisen findes ved at gange det antal andelskroner en andel har med andelskroneværdien. Med udgangspunkt i tallene for Generalforsamling 2016 og antallet af andelskroner kan den gennemsnitlige andelspris for en tre-værelses lejlighed i Vanløsegaard beregnes som:

… Andelskroneværdi (2016): 760,11 kr.

… Antal andelskroner: 1.237,50

1.237,50 gange 760,11 kroner = 940.636 kroner.

Maksimalpris: Når prisen for den enkelte lejlighed skal beregnes, tilkommer reguleringer for forbedringer, afskrivninger, tillæg / fradrag for vedligeholdelse, tilpasset løsøre samt øvrige aftalte løsøre for den konkrete lejlighed.

Hvor mange “andelskroner” den enkelte andel har, fremgår af ens andelsbevis.

Tidligere år:

2018:

Andelskroneværdien blev i Årsrapport 2017 opgjort til 913,7 kroner pr andelskrone, hvilket blev vedtaget af generalforsamlingen den 17. april 2018.

Beregningen af andelskronen fremgår af Årsrapportens note 19. “Beregning af andelsværdi”, hvor andelenes værdi (Reguleret egenkapital) er 162.249.807 kr. og andelsindskud er 177.574 kr. Deles disse tal fremkommer en “værdi pr. andelskrone” (andelskrone) på 913,70 kr.

2017:

Andelskroneværdien blev i Årsrapport 2016 opgjort til 800,81 kroner pr andelskrone, hvilket blev vedtaget af generalforsamlingen den 26. april 2017.

Beregningen af andelskronen fremgår af Årsrapportens note 18 på side 26, hvor andelenes værdi (Reguleret egenkapital) er 142.202.183 kr. og andelsindskud er 177.574 kr. Deles disse tal fremkommer en “værdi pr. andelskrone” (andelskrone) på 800,81 kr.

2016:

Andelskroneværdien blev i Årsrapport 2015 opgjort til 760,11 kroner pr andelskrone, hvilket blev vedtaget af generalforsamlingen den 28. april 2016.

Beregningen af andelskronen fremgår af Årsrapportens note 18 på side 26, hvor andelenes værdi (Reguleret egenkapital) er 134.976.348 kr. og andelsindskud er 177.574 kr. Deles disse tal fremkommer en “værdi pr. andelskrone” (andelskrone) på 760,11 kr.

2015:

Andelskroneværdien blev i Årsrapport 2014 opgjort til 738,49 kroner pr andelskrone, hvilket blev vedtaget af generalforsamlingen den 30. april 2015.

2014:

Andelskroneværdien blev i Årsrapport 2013 opgjort til 593,91 kroner pr andelskrone, hvilket blev vedtaget af generalforsamlingen den 30. april 2014.

2013:

Andelskroneværdien blev i Årsrapport 2012 opgjort til 496,73 kroner pr andelskrone, hvilket blev vedtaget af generalforsamlingen den 23. april 2013.

Beregningen af andelskronen fremgår af Årsrapportens side 6, hvor andelenes værdi er 88.207.752 kr. og andelskapital er 177.574 kr. Deles disse tal fremkommer en “beregnet andelsværdi pr. krone indskud” (“andelskrone”) på 496,73 kr.

2012:

Andelskroneværdien blev i årsregnskabet for 2011 opgjort til 443,36 kroner pr andelskrone, hvilket blev vedtaget på den ordinære generalforsamling den 26. april 2012.  På samme generalforsamling blev vedtaget en stigning i varmebidraget på 50%.  Huslejen er en total, der inkluderer varmebidraget.

2010-11:

Andelskroneværdien blev i årsrapporten for 2010 opgjort til 481,27 kroner pr andelskrone, og vedtaget på generalforsamlingen den 14. april 2011. Huslejen er en total inklusive varmebidrag pr 1. juni 2010.

Mere om andelskronen:

Udviklingen i andelskronen:

Man kan danne sig et overblik over udviklingen i andelskronens værdi de seneste år af dette kurvediagram:
Andelskronens udvikling, 2001-15

De store udsving skyldes at andelskronen i følge foreningens vedtægter (§14,1 A) skal fastsættes til den maksimale værdi med udgangspunkt i den såkaldte valuarmetode, der følger boligmarkedet.

De præcise værdier fremgår af denne tabel:

2001136,03
2002129,10
2003140,34
2004191,90
2005390,43
2006697,77
2007711,73
2008711,73
2009427,84
2010481,27
2011443,36
2012496,73
2013493,73
2014593,91
2015738,49
2016760,11
2017800,81
2018913,70
2019993,59

Som det fremgår nedenfor har der også været udsving i udviklingen af den offentlige ejendomsvurdering.

Udviklingen i den offentlige ejendomsvurdering:

På den Offentlige InformationsServer kan man se den historiske udvikling i den offentlige ejendomsvurdering:
Graf over historiske vurderinger/salgspriser
I følge den offentlige ejendomsvurdering er den kontante ejendomsværdi pr 1. oktober 2012 150 millioner kroner. Det samme var tilfældet ved den offentlige vurdering pr 1. oktober 2013.

Det skal bemærkes at de to kurvediagrammer på denne side ikke beskriver samme forhold:

  • Den første beskriver andelskroneværdien, dvs foreningens formue, den anden beskriver udelukkende ejendommens værdi.
  • Derudover beskriver den ene perioden 2001 – 2017, den anden perioden 1992 – 2015.